Elektromotory s brzdou

Zobrazujú sa všetky 2 výsledky

Poznáme 5 hlavných typov elektromagnetických bŕzd

Jednostranná brzda
Brzda trecej dosky používa treciu plochu s jednou doskou na zapojenie vstupných a výstupných členov spojky. Elektromagnetické brzdy s jedným čelom tvoria približne 80% všetkých brzdových aplikácií, ktoré sa pri brzdách využívajú.
Vypínacia brzda
Ak sa elektrická energia stratí alebo úmyselne odpojí, tieto brzdy sa podržia alebo zastavia. V minulosti niektoré spoločnosti označovali takéto brzdy, ako nie veľmi bezpečné. Tieto brzdy sa zvyčajne používajú na elektromotore alebo v jeho blízkosti. Typické aplikácie zahŕňajú robotiku, pridržiavacie brzdy pre guľôčkové skrutky Z a servomotorové brzdy. Brzdy sú dostupné vo viacerých napätiach a môžu mať buď štandardnú vôľu alebo nulové náboje. Viacnásobné disky môžu byť tiež použité na zvýšenie brzdného momentu bez zvýšenia priemeru brzdy. K dispozícii sú 2 hlavné typy pridržiavacích bŕzd. Prvým z nich sú pružinové brzdy. Druhou sú brzdy s permanentným magnetom.
Časticová brzda
Magnetické časticové brzdy sú jedinečné svojou konštrukciou z iných elektromechanických bŕzd vďaka širokému rozsahu prevádzkových krútiacich momentov. Podobne ako elektromechanická brzda je moment k napätiu takmer lineárny; v magnetickej časticovej brzde však možno veľmi presne regulovať krútiaci moment (v rámci prevádzkového rozsahu otáčok jednotky). Vďaka tomu sú tieto jednotky ideálne pre aplikácie na reguláciu napätia, ako je navíjanie drôtu, kontrola fólie, fólie a pásky. Vďaka svojej rýchlej odozve sa môžu používať aj v aplikáciách s vysokým cyklom, ako sú čítačky magnetických kariet, triediace stroje a etiketovacie zariadenia.
Hysterézna silová brzda
Elektrické hysterézne jednotky majú extrémne široký rozsah krútiaceho momentu. Keďže tieto jednotky je možné ovládať na diaľku, sú ideálne pre aplikácie v skúšobných staniciach, kde sa vyžaduje rôzny krútiaci moment. Keďže uťahovací moment je minimálny, tieto jednotky ponúkajú najširší možný rozsah krútiaceho momentu ktoréhokoľvek z produktov hysterézie. Väčšina aplikácií s pohonom hysteréznych jednotiek je v požiadavkách testovacieho stánku.
Viacnásobná kotúčová brzda
Viacnásobné kotúčové brzdy sa používajú na dosiahnutie extrémne vysokého krútiaceho momentu v malom priestore. Tieto brzdy môžu byť použité buď mokré alebo suché, čo ich robí ideálnymi pre prevádzku vo viacrýchlostných prevodovkách, v obrábacích strojoch alebo v terénnych zariadeniach.