Elektromotory do výbušného prostredia

 • Elektromotory 1MA7 - II 2G EExellT1-T3, zaistené

  Elektromotory 1MA7 - II 2G EExellT1-T3, zaistené (3)

  Elektromotory 1MA7 v zaistenom prevedení

  Trojfázové asynchrónne motory s rotorom nakrátko v zaistenom prevedení II 2G EExeII T1 až T3. Motory je možné používať v priestoroch zóny 2.

  Zóna 2

  Nezáväzná príručka správnych postupov na uplatňovanie smernice 1999/92/ES „ATEX“ definuke zónu 2 ako: "Miesto, v ktorom nie je výskyt výbušného prostredia tvoreného zmesou horľavých látok so vzduchom vo forme plynu, pary alebo opary za normálnych prevádzkových podmienok pravdepodobný, no ak také prostredie vznikne, pretrvá len veľmi krátky čas." Do tejto kategórie by sme mohli zaradiť napríklad miesta v blízkosti zón 0 alebo 1. Je nutné si taktiež uvedomiť, že miesta, v ktorých sa horľavé a látky dopravujú po potrubiach a sú technicky tesné a odolné nie sú považované za nebezpečné miesta.   Krytie: IP55 podľa ČSN 35 001 Typ chladenia: vlastné povrchové chladenie IC 411 podľa ČSN EN 60034-6 Materiál kostry: pre osové výšky 63 do 160 zliatina hliníka Materiál štítov ložísk: pre osové výšky 100 až 160 liatina GG-15 podľa DIN 1691 a pre osové výšky 63 až 90 zliatina hliníka Izolácia: trieda F podľa ČSN 33 0250 Svorkovnica: pre osové výšky 63 až 90 - svorkovnica, M16 upchávka, M25 vývodky pre osové výšky 100 až 160 - v priestore svorkovnice je uložená príslušná vývodka  

  Skladovanie motorov 1MA7

  Elektromotory sa môžu skladovať v čistom a suchom prostredí s teplotou nie nižšou ako +5 °C. Je nutné taktiež zabezpečiť, aby v miestnostiach skladovania nedochádzalo k náhlym zmenám teploty, pretože môže dôjsť k oroseniu. V prípade dlhodobého skladovania je nevyhnutnosťou aspoň dvakrát do roka skontrolovať, prípadne obnoviť konzerváciu, predovšetkým nátery opracovaných plôch.
 • Elektromotory 1MJ6,1MJ7 - II 2G Ex de(d)IICT4,

  Elektromotory 1MJ6,1MJ7 - II 2G Ex de(d)IICT4, (2)

  Elektromotory 1MJ6, 1MJ7

  Elektromotory typovej rady 1MJ6 ,1MJ7 – II 2G Ex de(d) IICT4 sú trojfázové asynchrónne motory s kotvou nakrátko. Tieto motory sú určené na využívanie v prostredí, v ktorom je pravdepodobnosť vzniku výbuchu prostredníctvom plynov, pary alebo hmlovín. (Zóna 1)

  Zóna 1

  Nezáväzná príručka správnych postupov na uplatňovanie smernice 1999/92/ES „ATEX“ definuje Zónu 1 ako: "Miesto, na ktorom výbušné prostredie tvorené zmesou horľavých látok so vzduchom vo forme plynu, pár alebo oparov môže príležitostne vzniknúť v normálnych prevádzkových podmienkach." Ako príklad sem môžeme zaradiť: - blízky priestor v okolí zóny 0; - blízky priestor v okolí plniacich otvorov; - vo vnútri prevádzky, ako sú reakčné nádoby alebo odparovače; - bezprostredné okolie prírub utesnených nesprávnym spôsobom, napr. na ventiloch a čerpadlách; - bezprostredné okolie krehkých potrubí alebo nádob vyrobených zo skla, keramiky a podobných materiálov (okrem prípadov keď je obsah príliš malý na to, aby vytvoril nebezpečné výbušné prostredie). Elektromotory ponúkame vo výkonoch od 0,37 kW až 132 kW. Konkrétne dopyty posielajte prosím na e-mailovú adresu : obchod@vyboelectric.eu.
 • Elektromotory AOM,AVM - II 2G EX d IICT4

  Elektromotory AOM,AVM - II 2G EX d IICT4 (1)

  V ponuke nízkonapäťové štandardné elektromotory značky Siemens typovej rady AOM, AVM. Dopyt nám môžete posielať na obchod@vyboelectric.eu.  

  Prevedenia nevýbušnosti

  Osová veľkosť 71MK až 160L: EEx d II CT4 (pevný záver) Osová veľkosť 180M až 200L: EEx d II B+H2 T4 (pevný záver)  

  Parametre motorov

  Veľkosť: : 71MK - 200L Rozpätie výkonov: 0,25 kW - 37 kW Počet pólov: 2, 4, 6, 8 Menovité napätie: 400 V Frekvencia: 50/60 Hz Krytie: IP 54, IP 55 Prevedenie: IM B3, IM B5, IM B35 Konštrukcia: šedá liatina (náter RAL 7030) Teplota: -20 °C až +40 °C Izolácia: trieda F Nadmorská výška: do 1000 m Zaťaženie: trvalé zaťaženie S1  

  Využitie

  Elektromotory AOM,AVM - II 2G EX d IICT4 sa využívajú pri rôznych aplikáciách v priestoroch, kde je pravdepodobnosť vzniku explozívnej atmosféry vytvorenej plynmi, parami alebo hmlovinami. (Zóna 1)  

  Prednosti motorov

  - spĺňajú smernice pre nevýbušné el. zariadenia ČSN EN 50014, ČSN 50018 - majú certifikáciu FTZÚ, SZ 210 Ostrava Radvanice - majú certifikát o nevýbušnosti ATEX - pre elektrické zariadenia hlbinných uhoľných baní skupiny I, kategórie M2, možno tieto nevýbušné motory typu AOM, AVM, AKM dodať v nevýbušnom prevedení s označením EEx d I

Elektromotory do výbušného prostredia za výhodné ceny

Dodávame elektromotory do výbušného prostredia rôznych typov so širokým rozsahom výkonov. Medzi hlavné kategórie patria tieto elektromotory:
Elektromotory 1MA7 – II 2G EExellT1-T3, zaistené (rozsah výkonu od 0,18kW do 200kW)
Elektromotory 1MJ6,1MJ7 – II 2G Ex de(d)IICT4 (rozsah výkonu od 0,37kW do 132kW)
Elektromotory AOM,AVM – II 2G EX d IICT4 (rozsah výkonu od 0,25kW do 30kW)

Výber a objednávka elektromotora

Výber toho správneho elektromotora pre vaše potreby je kľúčový. Naša ponuka je skutočne široká a tak sa môže stať, že sa v nej takpovediac stratíte. Presne pre tento prípad máme zriadenú telefonickú linku podpory, kde sú naši špecialisti predaja neustále pripravení zodpovedať vám všetky otázky. Celú ponuku vám ochotne vysvetlia a navedú vás k tomu správnemu elektromotoru pre vaše potreby. Taktiež vám vypracujú individuálnu cenovú ponuku na daný typ elektromotora a dohodnú s vami dodacie podmienky a ďalšie detaily. Ak uprednostňujete emailovú komunikáciu, môžete nás kontaktovať na obchod@vyboelectric.eu a náš tím sa s vami v čo najkratšom čase spojí.