Elektromotory MEZ

Elektromotory MEZ dostupné na sklade. Výhodné ceny a veľmi rýchle dodanie po celej republike. Kontaktujte nás ešte dnes. Kontakt: obchod@vyboelectric.eu
Pre urgentné dodávky: +421 944 105 361

Elektromotory MEZ (Frenštát,Mohelnice,Drásov)
Skladom všetky dostupné typy elektromotorov MEZ
Elektromotory MEZ rada F,VF
Elektromotoroy MEZ rada 3AFC,3AFP,MAF
Elektromotoroy MEZ krúžkové rady P,VP,R,VR
Elektromotory MEZ krúžkové rady 1AG,MAG,AG
Vysokonapäťové elektromotory MEZ rady YF,1,1AN5,1N2 a iné
Vysokonapäťové elektromotory krúžkové MEZ 1YG

Elektromotor MEZ Elektromotory MEZ Elektromotor MEZ F

Elektromotor MEZ

Elektromotor

 

Elektromotor MEZ

Elektromotor MEZ a jeho konštrukcia. Trojfázové asynchrónne motory sú určené na pohon priemyselných zariadení, napr. ventilátorov, čerpadiel, obrábacích strojov, lisu, asynchrónnych generátorov a pod., je možné ich používat len pre prostredie uvedené na výkonnostnom štítku. Trojfázové nízkonapäťové asynchrónne motory sú vyrábané v prevedeniach:
Elektromotory MEZ rady C,VC,KC
V OSOVEJ VÝŠKE H = 180-225mm

Elektromotory MEZ rady F,VF, KF
V OSOVEJ VÝŠKE H = 250-280mm

Elektromotoroy MEZ rada 3AFC,3AFP,MAF
Elektromotoroy MEZ krúžkové rady P,VP,R,VR
Elektromotory MEZ krúžkové rady 1AG,MAG,AG
Vysokonapäťové elektromotory MEZ rady YF,1,1AN5,1N2 a iné
Vysokonapäťové elektromotory krúžkové MEZ 1YG

Elektromotory MEZ na sklade

Elektromotory MEZ na sklade. Za základné prevedenie týchto motorov sa považuje trojfázový asynchrónny motor:
– tvaru IM 1001 – pätkový s jedným valcovým koncom hriadeľa s rozmermi podľa rozmerových tabuliek
– v krytí IP 54 – motor zatvorený, krytie vonkajšieho ventilátora je IP 2
– s vlastným povrchovým chladením IC 411 podľa STN EN 60034-6
– s úplnou svorkovnicou opatrenou dvomi typizovanými závitovými otvormi P
– pre trvalé zaťaženie S1
– pre menovité napätie 400 V, spojenie D, pre možnosť štartovania prepínačom Y-D, svorkovnica šesťsvorková
– pre menovitý kmitočet 50 Hz
– pre teplotu prostredia od -30°C do + 40°C
– pre prostredia zložité: mokré M/-30°C s relatívnou vlhkosťou vzduchu do 95%/25°C, studené s teplotou od -30°C
– s izolačným systémom teplotnej triedy izolácie F
– pre nadmorskú výšku do 1 000 m
– s vonkajším náterom šedým

Predaj elektromotorov MEZ

Predaj elektromotorov MEZ s doplnkovou výbavou. Rozsah prevedenia vyžadujúci dohodu s výrobcom:
Po dohode s výrobcom je možné objednať odvodené prevedenia motorov s nasledujúcimi odchýlkami od základného prevedenia:
– tvar IM 2001 – pätkoprírubový s jedným valcovým koncom hriadeľa s rozmermi podľa rozmerových tabuliek
– tvar IM 3001 – prírubový s jedným valcovým koncom hriadeľa s rozmermi podľa rozmerových tabuliek
– tvar IM 1011, IM1031, IM 1071, IM 1061, IM 1051, IM 2011, IM 2031, IM 2071, IM 2061, IM 2051, IM 3011, IM 3031, motory tvarov IM 1011, IM 2011, IM 3011 sú opatrené strieškou, ktorá zamedzuje vniknutiu drobných predmetov do priestoru ventilátora
– pre menovité napätie od 220 V do 690 V
– pre kmitočet 60 Hz
– s dvomi valcovými koncami hriadeľa podľa rozmerových tabuliek
– kryt IP 55
– so zabudovanými teplotnými snímačmi
– so zvýšenou mechanickou únosnosťou
– do sťažených klimatických podmienok T23 t.j. pre makroklimatickú oblasť so suchým aj vlhkým tropickým podnebím T (kategória umiestnenia 2, typ atmosféry 3) podľa STN 34 5609
– pre prevádzku s meničom frekvencie
– s antikondenzačným vyhrievaním
– iné modifikované a špeciálne prevedenie podľa požiadavky odberateľa

Cena elektromotorov MEZ na vyžiadanie

Cena elektromotorov MEZ je na vyžiadanie. Online cenník aktuálne žiaľ nie je dostupný. Ak nás ale kontaktujete, obratom vám poskytneme cenu vami dopytovaného elektromotora.
Tvary strojov
tvary strojov MEZ motory

Typové označovanie
Typové označovanie motorov pozostáva z alfanumerických znakov, ktorých význam je zrejmý z nasledujúceho prehľadu:
typové označovanie MEZ motory

Zaťaženie a menovitý výkon
Menovité výkony motorov pre druh zaťaženia S1 a frekvenciu 50 Hz v základnom prevedení uvádzajú tabuľky technických dát.
Korekcia menovitých výkonov pre vyššie nadmorské výšky a zvýšené teploty prostredia uvádzajú nasledujúce tabuľky:
nadmorská výška MEZ motory
teplota okolia MEZ motory
Korigované výkony jednootáčkových motorov s frekvenciou 50Hz dodávaných pre zvýšené teploty okolia uvádza nasledujúca tabuľka.
teplota prostredia MEZ motory

Online e-shop s elektromotormi MEZ

V našom online e-shope nájdete kvantum elektromotorov MEZ. Ide o prvotriedne motory vysokej spoľahlivosti, ktoré majú v našich končinách dlhoročnú tradíciu. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.
Účinník a účinnosť
Hodnoty účinníku a účinnosti sú závislé na zaťažení, frekvencii a napájacím napätím motora. Pre základné prevedenie sú hodnoty účinníku a účinnosti uvedené v tabuľkách technických dát. Informatívne hodnoty účinníku a účinnosti v závislosti na zaťažení uvádzajú nasledujúce tabuľky.

účinnosť a cos pri zaťažení MEZ motory

Elektromotory MEZ Frenštát 3000 min synch. (2p=2)

Elektromotor C180M02   22kW
Elektromotor C200LK02   30kW
Elektromotor C200L02   37kW
Elektromotor C225M02   45kW
Elektromotor F250M02   55kW
Elektromotor F250MU02   75kW
Elektromotor F280S02   75kW
Elektromotor F280MK02   90kW
Elektromotor F280M02   100kW
Elektromotor F280MU02   110kW

Elektromotory MEZ Frenštát 1500 min synch. (2p=4)

Elektromotor C180M04   18,5kW
Elektromotor C180L04   22kW
Elektromotor C200LK04   30kW
Elektromotor C225S04   37kW
Elektromotor C225M04   45kW
Elektromotor F250M04   55kW
Elektromotor F250MU04   75kW
Elektromotor F280S04   75kW
Elektromotor F280MK04   90kW
Elektromotor F280M04   100kW
Elektromotor F280MU04   110kW

Elektromotory MEZ Frenštát 1000 min synch. (2p=6)

Elektromotor C180L06   15kW
Elektromotor C200LK06   18,5kW
Elektromotor C200L06   22kW
Elektromotor C225M06   30kW
Elektromotor F250MK06   37kW
Elektromotor F250M06   40kW
Elektromotor F280SK06   45kW
Elektromotor F280S06   55kW
Elektromotor F280MK06  55kW
Elektromotor F280M06   75kW
Elektromotor F280MU06   90kW

Elektromotory MEZ Frenštát 750 min synch. (2p=8) – 08

Elektromotor C180L08   11kW
Elektromotor C200LK08   15kW
Elektromotor C225S08   18,5kW
Elektromotor C225M08   22kW
Elektromotor F250M08   30kW
Elektromotor F280SK08   37kW
Elektromotor F280S08   40kW
Elektromotor F280MK08   45kW
Elektromotor F280M08   55kW

Comments are closed.