Elektromotory SIEMENS

Elektromotory SIEMENS

Siemens Česká republika patrí medzi najväčšie elektrotechnické firmy v Česku. Firma Siemens na Českom území pôsobila už koncom 19. storočia, po páde komunizmu sa vrátila v roku 1990. K roku 2016 vytvára viac ako 9 tisíc pracovných miest, čo ho radí medzi najväčších zamestnávateľov v Česku. Svoje technológie, produkty a služby dodáva zákazníkom zo súkromného aj štátneho sektora v oblasti energetiky, zdravotníctva, priemyselnej a verejnej infraštruktúry.

Skupina Siemens SR je súčasťou globálneho elektrotechnického koncernu Siemens AG.

Elektromotory SIEMENS – História

Aktivity skupiny Siemens SR majú v našich končinách dlhoročnú tradíciu. Prvé zastúpenie bolo otvorené v Prahe a Brne na jeseň roku 1890. Už pred tým, v roku 1881, Siemens dokončil osvetlenie v Rustonovej libenskej strojárni a v roku 1885 dodal osvetlenie do Stavovského divadla. Na prelome storočí Siemens postavil rad mestských elektrární, v niekoľkých mestách sprevádzkoval verejné osvetlenie, v Prahe a Košiciach vybudoval električkové trate a v Ostrave elektrifikoval parnú cestu. Po vzniku Československa tu Siemens zriadil niekoľko veľkých závodov, v ktorých vyrábal ako silnoprúdové zariadenia pre elektrárne, priemyselné závody, bane, huty a elektrické trasy, tak elektromotory a generátory, telefóny a ústredne, lekárske prístroje, zariadenia pre verejnú dopravu, meracie prístroje, elektrické náradie a spotrebiče pre domácnosť. V roku 1945 bolo zastúpenie firmy vrátane výrobných závodov znárodnené. K oživeniu došlo koncom šesťdesiatych rokov. V roku 1971 Siemens otvoril technicko-poradenskú kanceláriu a obnovil dodávky moderných technológií. Do Československa sa Siemens naplno vrátil v decembri 1990 a rozrástol sa vo skupinu združujúcu rad obchodných a servisných firiem a výrobných závodov.

Elektromotory SIEMENS – štruktúra spoločnosti

Siemens Česká republika je dcérskou spoločnosťou Siemens AG, ktorá má sídlo v Nemecku. Spoločnosť vyrába a predáva na českom území elektrotechnické produkty a s nimi spojené služby. V Českej republike prevádzkuje tiež tri centrá zdieľaných služieb.

SIEMENS elektromotor, elektromotory – divízie

Oblasť priemyslu

Súčasťou sú nasledujúce divízie: Digital Factory & Process Industries and Drives.

Súčasťou sú nasledovné odštepné závody: Industry Automation Services, Maintenance Technology, Busbar Trunking Systems, Elektromotory Mohelnice, Elektromotory Frenštát, Nízkonapäťová spínacia technika.

Súčasťou sú nasledujúce pridružené spoločnosti: Siemens Product Lifecycle Management Software, Siemens Electric Machines, OEZ.

Oblasť energetiky

Súčasťou sú nasledujúce divízie: Power and Gas, Energy Management, Wind Power and Renewables a Power Generation Services. Súčasťou sú nasledovné odštepné závody: Industrial Turbomachinery.

Oblasť zdravotníctva

V roku 1990 bola založená spoločnosť Siemens Medicínska technika ČSFR, spol. s.r.o., neskôr premenovaná na Siemens, s.r.o. V súčasnej dobe je divízia Healthcare samostatnou právnou jednotkou a vystupuje od 1. 10. 2015 pod názvom Siemens Healthcare, s.r.o. Jej hlavným záujmom je predaj medicínskych prístrojov pre diagnostiku, terapiu a laboratórnu diagnostiku, špecializovaných technológií pre spracovanie a distribúciu obrazových dát, ktoré nesú názov Siemens Healthineers. Poskytuje tiež služby medicínskeho servisu.

Oblasť Infraštruktúry miest a obcí

Súčasťou sú nasledujúce divízie: Building Technologies a Mobility.

Produktová oblasť domácich spotrebičov a ostatných výrobkov pre koncových zákazníkov je vedená pod organizačnou jednotkou BSH domáce spotrebiče s.r.o. Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH so sídlom v Nemecku.

Elektromotory SIEMENS – výrobné závody

Trutnov – Nízkonapäťová spínacie technika
Mohelnice – Prípojnicové systémy
Letohrad – Nízkonapäťová spínacie technika a poistky (OEZ)
Brno – Priemyselné parné turbíny
Mohelnice – Elektromotory
Frenštát p. Radhostem – Elektromotory
Drásov – Elektromotory a generátory

SIEMENS elektromotory – výskum a vývoj

V ČR buduje Siemens vývojovú základňu intenzívnejšom tempom od roku 2010, kedy po uzavretí továrne v Zličíne (2009) začalo rozširovanie projekcie a konštrukcie koľajových vozidiel. V súčasnosti pracuje v SR niekoľko stoviek vývojárov aj v oblasti softvéru, riadiacich systémov, nn prístrojov a regulovaných pohonov.

elektromotor siemens elektromotor siemens elektromotory siemens elektromotory siemens elektromotory siemens elektromotory siemens siemens elektromotory siemens elektromotory
elektromotory siemens

elektromotor siemens elektromotor siemens elektromotory siemens elektromotory siemens