Produkty

 • 3000 ot. elektromotory

  3000 ot. elektromotory (37)

 • 1500 ot. elektromotory

  1500 ot. elektromotory (37)

 • 1000 ot. elektromotory

  1000 ot. elektromotory (31)

 • 750 ot. elektromotory

  750 ot. elektromotory (27)

 • Brzdové elektromotory

  Brzdové elektromotory (47)

  Brzdy týchto elektromotorov používajú treciu plochu s jednou doskou na zapojenie vstupných a výstupných členov brzdy. Tento štýl brzdy sa používa v aplikáciách od kopírovacích strojov až po dopravné pohony. Ide o najbežnejší typ elektromechanických bŕzd. Ďalšie využitie pre tieto brzdy by mohli zahŕňať baliace stroje, tlačiarenské stroje, stroje na spracovanie potravín a automatizáciu výroby. Na niektorých jednotkách je k dispozícii armatúra s nulovou vôľou: Kotva je namontovaná na náboj pomocou špeciálnej listovej pružiny, ktorá zaisťuje minimálnu vôľu a žiadny rachot armatúry. Na niektorých jednotkách je k dispozícii automatická vzduchová medzera: Vzduchová medzera spojky sa automaticky prispôsobuje opotrebovaniu brzdy, čo umožňuje konštantnú vzduchovú medzeru, ktorá udržuje konštantný čas na zastavenie. Rýchla odozva: Konštrukcia s jednou trecou doskou umožňuje veľmi rýchlu odozvu v aplikáciách s vysokým cyklom. Hladká a tichá prevádzka: Bez ohľadu na to, či je zvolená automatická vzduchová medzera alebo nulová vôľa, brzdové armatúry sa plynule zapájajú, čím sa eliminuje hluk pri chvení, čo pomáha udržať tichšiu prevádzku. 
 • Jednofázové elektromotory na 230V

  Jednofázové elektromotory na 230V (18)

  Ako funguje jednofázový motor?

  Aby sme pochopili, ako pracuje elektrický indukčný jednofázový motor, je užitočné pochopiť základy trojfázového indukčného motora.Jednofázové motory používajú rovnaký princíp ako trojfázové motory okrem toho, že odchádzajú z jednej fázy. Vyžaduje sa, aby vytvorili druhú fázu na generovanie rotujúceho magnetického poľa v statore.Prúd v statore trojfázového motora (stacionárne cievky v motore) nastavuje rotujúce magnetické pole. Magnetické pole sa otáča v dôsledku 120 ° fázového posunu v každej fáze napájacieho zdroja. Toto rotujúce magnetické pole indukuje prúd v tyčiach rotora. Prúd v rotore vytvára svoje vlastné magnetické pole. Interakcia medzi magnetickým poľom statora a rotora spôsobí rotáciu rotora. Dôležitá poznámka pre trojfázové motory spočíva v tom, že preto, že odchádzajú z troch fáz, ktoré sú navzájom odsadené, sú samočinné.

  Ako to "rotuje"

  Jednofázové motory pracujú na rovnakom princípe ako trojfázové motory, okrem toho, že sa vypínajú len z jednej fázy. Jedna fáza nastavuje oscilujúce magnetické pole, ktoré ide skôr a ďalej než rotujúce magnetické pole . Vďaka tomu má skutočný jednofázový motor nulový štartovací moment. Akonáhle sa však rotor začne otáčať, bude pokračovať v otáčaní v dôsledku oscilujúceho magnetického poľa v statore.V priebehu rokov inžinieri prišli s chytrými spôsobmi, ako začať jednofázové motory. Väčšina z nich zahŕňa vytvorenie druhej fázy, ktorá pomáha vytvárať rotujúce magnetické pole v statore. Táto fáza sa často nazýva štartovacia fáza alebo pomocná fáza.

  Typy jednofázových motorov

  Niektoré z rôznych typov jednofázových motorov sú motor s tienenými pólmi, motor s delenou fázou, motor s permanentným deleným kondenzátorom (tiež nazývaný motor s jednou hodnotou kondenzátora) a motor s dvoma hodnotami kondenzátora. Hlavným rozdielom v konštrukcii týchto motorov je spôsob výroby druhej fázy. Tieňovaný pól a motory s delenou fázou nepoužívajú kondenzátor, zatiaľ čo permanentný delený kondenzátor (PSC) a dvojhodnotové kondenzátorové motory. Fázová fáza a dva hodnotové kondenzátorové motory môžu použiť odstredivý spínač na vypnutie štartovacej fázy, keď motory dosiahnu rýchlosť, zatiaľ čo tienené pólové a PSC motory nemajú prepínač.Každý z týchto motorov má tiež rôzne výkonnostné kompromisy. Motory s tienenými pólmi sú veľmi jednoduché motory a zvyčajne sú lacné, ale majú nízku účinnosť a sú spravidla pre nízkonapäťové aplikácie. Motory s delenou fázou sú všeobecne lacnými motormi, ale majú nízky štartovací momenta vysoký štartovací prúd.
 • Krúžkové elektromotory

  Krúžkové elektromotory (68)

  Krúžkové elektromotory skladom

  Všetky typy krúžkových elektromotorov držíme v jednom z najväčším skladov elektromotorov v blízkom okolí. To nám umožňuje okamžité expedovanie motorov a expresne rýchle doručenie k zákazníkom. Najlepší pomer ceny a kvality na trhu je vo VYBO Electric samozrejmosťou.

  Aký krúžkový elektromotor je pre vás ten správny?

  Neviete si vybrať správny elektromotor pre vaše potreby? Nezúfajte a obráťte sa na naše technické oddelenie. Naši špecializovaní pracovníci vám ochotne zodpovedajú vaše otázky a poradia s výberom tohto správneho krúžkového elektromotora pre vaše potreby. Kontaktovať nás môžete emailom na obchod@vyboelectric.eu alebo telefonicky na +421 944 105 361.
 • Elektromotory veľkých výkonov

  Elektromotory veľkých výkonov (45)

 • Elektromotory SIEMENS

  Elektromotory SIEMENS (134)

  Elektromotory SIEMENS

  Siemens Česká republika patrí medzi najväčšie elektrotechnické firmy v Česku. Firma Siemens na Českom území pôsobila už koncom 19. storočia, po páde komunizmu sa vrátila v roku 1990. K roku 2016 vytvára viac ako 9 tisíc pracovných miest, čo ho radí medzi najväčších zamestnávateľov v Česku. Svoje technológie, produkty a služby dodáva zákazníkom zo súkromného aj štátneho sektora v oblasti energetiky, zdravotníctva, priemyselnej a verejnej infraštruktúry.Skupina Siemens SR je súčasťou globálneho elektrotechnického koncernu Siemens AG.

  Elektromotory SIEMENS - História

  Aktivity skupiny Siemens SR majú v našich končinách dlhoročnú tradíciu. Prvé zastúpenie bolo otvorené v Prahe a Brne na jeseň roku 1890. Už pred tým, v roku 1881, Siemens dokončil osvetlenie v Rustonovej libenskej strojárni a v roku 1885 dodal osvetlenie do Stavovského divadla. Na prelome storočí Siemens postavil rad mestských elektrární, v niekoľkých mestách sprevádzkoval verejné osvetlenie, v Prahe a Košiciach vybudoval električkové trate a v Ostrave elektrifikoval parnú cestu. Po vzniku Československa tu Siemens zriadil niekoľko veľkých závodov, v ktorých vyrábal ako silnoprúdové zariadenia pre elektrárne, priemyselné závody, bane, huty a elektrické trasy, tak elektromotory a generátory, telefóny a ústredne, lekárske prístroje, zariadenia pre verejnú dopravu, meracie prístroje, elektrické náradie a spotrebiče pre domácnosť. V roku 1945 bolo zastúpenie firmy vrátane výrobných závodov znárodnené. K oživeniu došlo koncom šesťdesiatych rokov. V roku 1971 Siemens otvoril technicko-poradenskú kanceláriu a obnovil dodávky moderných technológií. Do Československa sa Siemens naplno vrátil v decembri 1990 a rozrástol sa vo skupinu združujúcu rad obchodných a servisných firiem a výrobných závodov.

  Elektromotory SIEMENS - štruktúra spoločnosti

  Siemens Česká republika je dcérskou spoločnosťou Siemens AG, ktorá má sídlo v Nemecku. Spoločnosť vyrába a predáva na českom území elektrotechnické produkty a s nimi spojené služby. V Českej republike prevádzkuje tiež tri centrá zdieľaných služieb.

  SIEMENS elektromotor, elektromotory - divízie

  Oblasť priemyslu

  Súčasťou sú nasledujúce divízie: Digital Factory & Process Industries and Drives.Súčasťou sú nasledovné odštepné závody: Industry Automation Services, Maintenance Technology, Busbar Trunking Systems, Elektromotory Mohelnice, Elektromotory Frenštát, Nízkonapäťová spínacia technika.Súčasťou sú nasledujúce pridružené spoločnosti: Siemens Product Lifecycle Management Software, Siemens Electric Machines, OEZ.

  Oblasť energetiky

  Súčasťou sú nasledujúce divízie: Power and Gas, Energy Management, Wind Power and Renewables a Power Generation Services. Súčasťou sú nasledovné odštepné závody: Industrial Turbomachinery.

  Oblasť zdravotníctva

  V roku 1990 bola založená spoločnosť Siemens Medicínska technika ČSFR, spol. s.r.o., neskôr premenovaná na Siemens, s.r.o. V súčasnej dobe je divízia Healthcare samostatnou právnou jednotkou a vystupuje od 1. 10. 2015 pod názvom Siemens Healthcare, s.r.o. Jej hlavným záujmom je predaj medicínskych prístrojov pre diagnostiku, terapiu a laboratórnu diagnostiku, špecializovaných technológií pre spracovanie a distribúciu obrazových dát, ktoré nesú názov Siemens Healthineers. Poskytuje tiež služby medicínskeho servisu.

  Oblasť Infraštruktúry miest a obcí

  Súčasťou sú nasledujúce divízie: Building Technologies a Mobility.Produktová oblasť domácich spotrebičov a ostatných výrobkov pre koncových zákazníkov je vedená pod organizačnou jednotkou BSH domáce spotrebiče s.r.o. Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH so sídlom v Nemecku.

  Elektromotory SIEMENS - výrobné závody

  Trutnov - Nízkonapäťová spínacie technika Mohelnice - Prípojnicové systémy Letohrad - Nízkonapäťová spínacie technika a poistky (OEZ) Brno - Priemyselné parné turbíny Mohelnice - Elektromotory Frenštát p. Radhostem - Elektromotory Drásov - Elektromotory a generátory

  SIEMENS elektromotory - výskum a vývoj

  V ČR buduje Siemens vývojovú základňu intenzívnejšom tempom od roku 2010, kedy po uzavretí továrne v Zličíne (2009) začalo rozširovanie projekcie a konštrukcie koľajových vozidiel. V súčasnosti pracuje v SR niekoľko stoviek vývojárov aj v oblasti softvéru, riadiacich systémov, nn prístrojov a regulovaných pohonov.elektromotor siemens elektromotor siemens elektromotory siemens elektromotory siemens elektromotory siemens elektromotory siemens siemens elektromotory siemens elektromotory elektromotory siemenselektromotor siemens elektromotor siemens elektromotory siemens elektromotory siemens
 • Frekvenčné meniče

  Frekvenčné meniče (157)

  Kritériá nákupu frekvenčných meničov - na čo sa treba zamerať?

  Nasledujúce technické parametre meniča frekvencie musia spĺňať požiadavky aplikácie, ktorú plánujete používať:
   •    - Aké vstupné napätie je k dispozícii? V závislosti od modelu môžu frekvenčné meniče spracovať striedavý jednofázový alebo trojfázový prúd 230 V, 400 V, 480 V alebo 580 V.
   •    - Výstupné napätie a maximálny výstupný výkon , ktorý môže poskytnúť frekvenčný menič musí zodpovedať vašej požiadavke. Typické výkony sa pohybujú od 0,1 do 20 kW. Hodnota kW predstavuje kilowatty, pričom 1000 wattov zodpovedá hodnote jedného kW.
   •    - Frekvenčný rozsah konvertora musí obsahovať požadované hodnoty. Niektoré zariadenia generujú len frekvencie, ktoré sú blízke štandardnej vstupnej frekvencii 50 Hz (napríklad 48 až 62 Hz). Ostatné frekvenčné meniče pokrývajú celé spektrum od 0 Hz do 650 Hz.
   •    - Väčšina meničov frekvencie môže byť pripojená k zberniciam v teréne alebo k ethernetu, napríklad cez rozhranie Profibus. Profily pohonu špecifikované v norme IEC 61800-7 zabezpečujú, že meniče rôznych výrobcov sa správajú rovnakým spôsobom na zberniciach.
  •    - Okrem napájacích prípojok môžu mať frekvenčné meniče aj ďalšie vstupy a výstupy. Napríklad je možné pripojiť potenciometer pre nastavenie výstupnej frekvencie. Väčšina moderných frekvenčných meničov má však klávesnicovú jednotku a digitálny displej, ktorý zabezpečuje pohodlné ovládanie pripojeného elektromotora . Niektoré frekvenčné meniče môžu byť individuálne konfigurované pomocou vlastného programovacieho jazyka. Hotový kód sa potom vloží do meniča cez iné rozhranie.

  Aké výhody ponúka frekvenčný menič?

  V mnohých aplikáciách je potrebné, aby sa pohyby začali pomaly a mohli byť regulované špecificky.Toto sa netýka len priemyselných zariadení alebo strojov. Dokonca aj výťah v administratívnej budove by sa mal hladko priblížiť a jemne zabrzdiť.Okrem pohodlnejšieho používania má regulátor s mäkkým štartom tiež veľmi pozitívny vplyv na opotrebovanie všetkých pohyblivých mechanických častí a ozubených kolies.Predtým boli pohony s premenlivou rýchlosťou možné len s tyristorovým riadením a jednosmerným motorom s vysokými nákladmi a servisom.S frekvenčným meničom sa môžu použiť nízko nákladové asynchrónne elektromotory , ktoré tiež vyžadujú len minimálnu údržbu.
 • Elektromotory do výbušného prostredia

  Elektromotory do výbušného prostredia (6)

 • Ostatné a špeciálne elektromotory

  Ostatné a špeciálne elektromotory (82)

 • Elektroprevodovky a prevodové motory

  Elektroprevodovky a prevodové motory (26)

  Elektroprevodovky VYBO GEARS

  V našom portfóliu ponúkame následné typy elektro prevodoviek. Elektroprevodovky VYBO Gears ,kde figuruje veľmi vysoká kvalita a rýchla doba dodania. Rada elektroprevodoviek VYBO Gears sú produkty spoločnosti VYBO Electric. Portfólie týchto prevodoviek je široké. Počnúc šnekovou prevodovkou až po zložité gigantické prevodovkové súkolesia.

  Elektroprevodovka VYBO GEARS je produkt VYBO Electric

  Základným rozdelením sa delia tieto elektro-prevodovky (elektro-prevodovka je elektromotor s prevodovkou,je to slangový výraz) takto:
  • - planétové elektroprevodovky
  • - elektroprevodovky s paralelným hriadeľom
  • - šnekové elektroprevodovky
  • - čelné elektroprevodovky
  • - priemyselné elektroprevodovky
  Ďalším sortimentom ktorý ponúkame sú elektromotor s prevodovkou SEW EURODRIVE. SEW EURODRIVE JE nemecký gigant pre výrobu prevodoviek s elektromotormi a spolupracuje a podporuje predaj prevodviek spoločnosti VYBO Electric v úzkej spolupráci. SEW EURODRIVE dokáže vyrobiť pre VYBO Electric akúkoľvek veľkú elektroprevodovku. Portfólio pre elektromotor s prevodovkou je u SEW naozaj v maximálnom rozsahu. V prípade špeciálnych požiadaviek nás neváhajte kontaktovať.elektroprevodovky vyboelektroprevodovka vyboelektroprevodovka vybo

Elektromotory, elektromotor- VYBO Electric

Elektro motor je neoddeliteľnou súčasťou priemyslu. Celostvetovo sa až 75% vytvorenej elektrickej energie zpotrebuje pri činnosti elektromotorov.

Spoločnosť VYBO Electric sa zaoberá veľmi širokým spektrom elektromotorov od výkonu: 0,1kW do výkonu 40MW (40 000kW).

Všetky štandardné elektromotory sa snažíme držať skladom od 0,1kW do 2400kW na rôzne napätia.

Kvalita: Elektromotory VYBO Electric sú kvalitatívne radené do najvyššej kvality Európskeho charakteru. Spoľahlivosťou a robustnosťou a pevnosťou sú na maximálnej úrovni.

Štandardnú radu elektromotorov AL a LC produkujeme do výkonu 400kW.

Elektro motory 1,2,3AL -0,1kW-22kW

Elektro motory 1,2,3LC-11kW-400kW


Ďalšou radou je :

H17RL-160kW-2400kW – nízkonapäťové elektromotory
H17R-160kW-2400kW- elektromotory stredného a vysokého napätia-vysokonapäťové elektormotory
H27R-160kW-20 000kW- elektromotory vysokonapäťové s chladením IC611

Tešíme sa na spoluprácu s Vami. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. Veríme,že si u nás vyberiete akýkoľvek elektromotor.

elektro motory vybo electric elektro motory skladom elektromotory skladom elektromotor lvhv stator elektromotora