Softštartér 160kW SSZ-160-3

Softštartér 160kW SSZ-160-3 na sklade s okamžitým odoslaním. Najlepší pomer kvality a ceny na trhu.
 

Typ

SSZ-160-3

Výkon motora (kW)

160

Menovitý prúd (A)

320

Hmotnosť (kg)

22

Spôsob inštalácie

Zavesenie na stenu

Kategórií:

Softštartér 160kW SSZ-160-3 predstavuje pokročilé štartovacie zariadenie, ktoré funguje na základe výkonovej a mikroprocesorovej elektroniky a moderných teórií riadenia. Tieto zariadenia umožňujú efektívne obmedzovať asynchrónnym motorom štartovací prúd. Používajú sa však taktiež v oblasti čerpadiel, dopravníkov, navíjacích strojov a kompresorov. Sú ideálne pre náhradu klasických štartovacích zariadení ako je prepínanie medzi zapojeniami hviezda/trojuholník, zníženie napätia a pod.

Softštartéry 160kw

Softštartéry 160kw SSZ-160-3 majú nasledovné funkcie:

 • redukcia štartovacieho prúdu motora; zníženie spotreby elektrickej energie; zníženie nákladov;
 • redukcia počiatočného napätia; predĺženie životnosti elektromotora a ďalších pripojených zariadení;
 • stabilné a plynulé štartovanie, jemné zastavenie, predchádzanie vodným razom;
 • viac režimov štartovania, široký rozsah nastavenia prúdu a napätia; možnosť použita v rôznych podmienkach zaťaženia;
 • možnosť použitia v prevádzke s častým štartovaním a zastavovaním motora.
 • silná a účinná ochrana motora a súvisiacich zariadení;

Softštartér 160kW na sklade

Softštartér 160kW na sklade. Dodanie často už do 24 hodín. Medzi niektoré vlastnosti softštartéra patrí:

 • Štartovací režim: k dosiahnutiu najlepšieho štartovacieho efektu je možné na základe zaťaženia zvoliť vhodný štartovací režim.
 • Technická výkonnosť: keďže sú využívané výkonnejšie mikroprocesory a výkonnejší softvér, riadiaci obvod je zjednodušený. Bez nastavovania parametrov obvodu je možné dosiahnuť vyššiu rýchlosť.
 • Štruktúra: štruktúra a režim pripájania softštartéra je modulárny. Jednoducho sa integruje do systému a má nenáročné používanie.
 • Spoľahlivosť: vďaka prísne vyberaným elektronickým komponentom a testovaniu hlavnej dosky v prostredí s vysokými teplotami vyše 72 hodín je spoľahlivosť produktu zaručená.
 • Viacnásobná ochrana: pri použití iba jedného výrobku sa ochranný obvod motora nepridáva, pretože softštartér disponuje niekoľkými ochrannými funkciami (ochrana pred nadprúdom, preťažením, prehriatím, fázovou poruchou atď.). Obvody je možné zjednodušiť a znížiť tým náklady.
 • Klávesnica: pomocou jednoducho ovládateľnej klávesnice môže užívateľ podľa rôznych podmienok zaťaženia upravovať a nastavovať parametre (štart, zastavenie, spustenie, ochrana).
 • Komunikácia: RS485 (komunikačný protokol MODBUS)
 • Výstupná hodnota analógového signálu: 4 – 20 mA
 • Skutočné nastavenie výkonu: ak je výkon aktuálneho zaťaženia nižší ako výkon softštartéra, softštartér je možné prostredníctvom úpravy aktuálneho parametra prispôsobiť aktuálnemu zaťaženiu. Týmto budú parametre súvisiace so štartom, chodom a ochranou nastavené správne.

Objednávanie softštartéra v e-shope

Pre výber správneho typu nám prosím poskytnite všetky potrebné informácie. Na vyžiadanie vám vieme poskytnúť aj manuál k softštartéru.

 • Aby sa zabezpečilo, že produkt, ktorý si odberateľ objedná je vhodný pre jeho použitie, je potrebné, aby pri objednávke dodávateľa informoval o type, zaťažení a ďalších špecifikáciách.
 • Výrobky Kinetics série SSZ a SS disponujú svorkami preklenovacieho (bypass) stýkača. Takéto konektory sú využívané pri bypassových pripojeniach.
Softštartéry za výhodné ceny

Všetky softštartéry v našej ponuke máme za výhodné ceny. K našim zákazníkom pristupujeme individuálne a vždy sa snažíme poskytnúť čo najvýhodnejšiu cenu, akú si môžeme dovoliť. Cenník je dostupný na vyžiadanie. Stačí nás kontaktovať telefónom alebo emailom a radi s vami preberieme detaily.

Kvalitné softštartéry online

V našom e-shope vám okrem kvalitných softštartérov ponúkame aj iné produkty. Ide najmä o elektromotory, prevodovky, frekvenčné meniče a podobné produkty. Veľkú väčšinu objednávok odosielame obratom a darí sa nám ich doručovať často už do 24 hodín od objednania. Všetkým zákazníkom poskytujeme bezplatné poradenstvo s výberom vhodného zariadenia presne podľa ich požiadaviek. Na našich špecialistov sa môžete spoľahnúť, majú za sebou roky praxe v tejto problematike a naše produkty poznajú do detailov. Vedia vám odporučiť vhodný softštartér, elektromotor či navrhnúť kompletný pohon a jeho riadenie.

Kompletný manuál k softštartéru je dostupný na vyžiadanie

Tabuľka parametrov softštartéra 160kW

Jogg napätie V tomto režime je rozsah parametrov 5-75%.
V režime Jog zostáva výstupné napätie nezmenené (je to nastavený parameter). Ak je tento parameter príliš nízky, motor sa nemôže otáčať. To je bežné. Užívateľ môže nastaviť tento parameter klávesnicou.
Štartovací režim Existujú tri režimy spustenia. Užívateľ môže nastaviť tento parameter klávesnicou.
Počiatočné napätie Tento parameter platí pre režim napäťovej rampy.
Tento parameter indikuje počiatočné výstupné napätie v momente štartu a tiež indikuje počiatočné napätie motora. Čím väčší je tento parameter, tým väčší je krútiaci moment. Predvolená hodnota je 30%. Pri zaťažení ventilátorom čerpadla by tento
parameter nemal byť väčší. Pre väčšie počiatočné statické zaťaženie tento parameter môže byť zvýšený. Parameter je možné nastaviť medzi 20-50%. Ak je vybratý režim Obmedzenia prúdu, tento parameter je neplatný.
Start/stop Prúdová ochrana Rozsah tohto parametra je 400 ~ 600% Ie. Tento parameter je nastavený kvôli ochrannej funkcii pred veľkým prúdom pri štarte. Predvolená hodnota je 400%. Tento parameter by sa mal zvýšiť, ak je záťaž väčšia.
Faktor prúdovej nevyváženosti Tento parameter slúži na funkciu ochrany, ktorá je zameraná na rozdiel prúdu vo fázach, ktorý je väčší pri behu. Predvolená hodnota je 30%. Čím je tento parameter menší, tým väčšia je citlivosť. Tento parameter by nemal byť príliš malý, aby sa predišlo tomu, že ochrana bude príliš citlivá v bežnej prevádzky zariadenia.
Poznámka: Táto funkcia ochrany je aktívna len vtedy, keď je priemerný prúd väčší ako 20% menovitého prúdu.
Výpočet faktora prúdovej nevyváženosti:
faktor prúdovej nevyváženosti △I% = (Imax-Imin)/ [( Ia + Ib + Ic )/ 3]
Režim riadenia Pri zmene tohto parametra môže užívateľ ľahko zvoliť klávesnicu, svorkovnicu a počítač. Predvolená hodnota je 1. Je to ovládanie z klávesnice. Ak je nastavená hodnota 2, znamená to ovládanie cez svorkovnicu. Ak je nastavená hodnota 3, znamená to, ovládanie
je cez svorkovnicu a z klávesnice. Ak je nastavené 4, ovládanie je z PC. Ak je nastavené 5, ovládanie je z klávesnice a cez PC, ak je nastavené 6, ovládanie je cez svorkovnicu a cez PC. Ak je nastavené 7, ovládanie je z klávesnice a cez svorkovnicu a PC.
Poznámka: Ak je nastavená hodnota 3, 6 alebo 7, klávesnica a PC sú zakázané. ak sa používa dvojvodičové vedenie, užívateľ môže nastaviť tento parameter klávesnicou.
Čas rampy Tento parameter udáva maximálny čas medzi začiatkom a koncom štartu. Predvolená hodnota
je 30 sekúnd.
Ak po dosiahnutí tohto času nie je počiatočný prúd menší ako 125% menovitého prúdu, softštartér prejde automaticky do stavu ochrany po 3 sekundách. Tento parameter je nastavený podľa typu zaťaženia. Pri veľkom zaťažení môže byť táto hodnota zvýšená. Pre ľahké zaťaženie môže byť čas spustenia kratší než nastavený čas. Tento parameter je neplatný v režime obmedzenia prúdu.
Obmedzenie prúdu pri štarte V režime obmedzenia prúdu tento parameter indikuje maximálny prúd počas štartu. Rozsah tohto parametra je 20% ~ 400% Ie. Predvolená hodnota je 300%, to znamená, že štartovací prúd je trojnásobok menovitého prúdu.
Pre typ záťaže čerpadlom alebo ventilátorom je to v poriadku. Pri inom type zaťaženia môže používateľ parameter upraviť podľa charakteru zaťaženia. Je lepšie nastaviť hodnotu medzi 250% a 350%. Tento parameter je neplatný v režime napäťovej rampy.
Doba obmedzenia prúdu Rozsah doba obmedzenia prúdu je 1 ~ 120 sekúnd. Predvolená hodnota je 30 sekúnd. V režime obmedzenia prúdu, ak je skutočný štartovací čas dlhší než táto hodnota a počiatočný prúd nie je menší ako 125% menovitého prúdu motora, systém prejde do stavu ochrany.
Voľba spustenia SCR Po zopnutí bypasového stýkača ďalšia činnosť sa riadi režimom nastavenia SCR.
1 – bypassovy stýkač je zopnutý, spúšťač SCR je blokovaný. Na displeji sa zobrazuje prúd počas behu a zapnuté sú všetky ochranné funkcie.
2 – bypassovy stýkač je zopnutý, spúšťač SCR nie je blokovaný. Na displeji sa zobrazuje prúd počas behu a zapnuté sú všetky ochranné funkcie.
3 – bypassovy stýkač je zopnutý, spúšťač SCR je zopnutý. Na displeji sa nezobrazuje prúd počas behu a zapnuté sú všetky ochranné funkcie.
Predvolená hodnota je 2.
Preťaženie prúdom počas behu Tento parameter zisťuje, či je zapnutá ochrana proti nadprúdu.
1: ON
2: OFF
Prúdová nevyváženosť Tento parameter zisťuje, či je aktívna ochrana proti nevyváženosti.
1: ON
2: OFF
Voľba programovateľného reléového výstupu Určuje, ktorý stav môže vystupovať cez programovateľné relé
0: žiadny
1: štart
2: bypass
3: beh
4: jemný stop (riadený dobeh)
5: chyba>
Komunikačná adresa MODBUS komunikačná adresa: 1~256
Prenosová rýchlosť MODBUS komunikačná prenosová rýchlosť
0: 2400
1: 4800
2: 9600
3: 14400
4: 19200
5: 28800
Úroveň preťaženia pri štarte Existuje 8 úrovní. Doba ochrany každej úrovne je iná. Predvolená hodnota je 4 (zodpovedá norme IEC60947-4-2, trieda 15).
Poznámka: Ochrana proti preťaženiu je inverzný čas po zapnutí bypassového stýkača. Nie je zvolená.
Prúdova ochrana počas behu Táto ochranná funkcia sa aktivuje ihneď, ak je okamžitý prúd veľký. Predvolená hodnota je 200%. Znamená to, že hodnota ochrany je dvakrát väčšia ako menovitý prúd.
Voľba režimu zastavenia Existujú dva režimy zastavenia: mäkké zastavenie a voľné zastavenie. Predvolená hodnota je 1-voľná zastavenie. Funkcia 2 – soft stop je riadené zastavenie.
Faktor jemného zastavenia Tento parameter je platný len vtedy, keď nie je zvolený režim „voľné zastavenie“. Stanovuje čas a účinok jemného zastavenia. Ak je tento parameter nastavený správne, dosiahne sa efekt hladkého zastavenia.

Princíp činnosti softštartéra

K statoru motora sú pripojené tri páry proti-paralelných tyristorov. Pomocou elektrického spínania tyristorov je možné regulovať napätie motora zmenou uhla spínania tyristorov. Uhol spínania tyristorov je riadený mikroprocesorom. Motor štartuje mäkšie a hladšie. Po dosiahnutí plného napätia na výstupe, softštartér vyšle bypassový signál. Tento signál sa môže použiť na ovládanie preklenovacieho stýkača pre napájanie motora. Pozri obrázok 4-1.

princíp činnosti soft štartéru

Prostredie softštartéra 160kW

Okolité prostredie je dôležité pre životnosť zariadenia. Preto prosím nainštalujte softštartér podľa podmienok popísaných nižšie.

Prevádzkové podmienky pre štandardné softštartéry

Chladenie: prirodzené chladenie vzduchom alebo ventilátorom.
IP krytie: IP20.
Trojfázové AC: 400V, 690V alebo 1140V (-10%, + 15%), 50Hz.
(poznámka: napájacie napätie by malo zodpovedať napätiu použitého motore, ak užívateľ požaduje iné napätie, je nutné to uviesť v objednávke).
Motor: Asynchrónny motor a klietky (špeciálne požiadavky uveďte v objednávke).
Frekvencia štartu: maximálne dvadsaťkrát za hodinu pre štandardné produkty (v objednávke uveďte ak sa má motor štartovať častejšie).
Okolité prostredie: ak je nadmorská výška nad 1000 m, používateľ by mal vybrať produkt s vyšším výkonom.
Napájanie: z verejnej siete, dieselový agregát.
Teplota prostredia: -25 ° C až +40 ° C.
Inštalujte v uzavretom priestore s dobrým vetraním.
Vibrácie menšie ako 0,5 g.
Relatívna vlhkosť: ≤95% (20 ° C 士 5 ° C) nekondenzujúca, bez horľavých, výbušných plynov, bez prachu.
Konštrukcia: pre séru SSZ by mal užívateľ inštalovať preklenovací (bypass) stýkač.
Pre produkty série SS je inštalovaný vnútorný preklenovací stýkač.

Špeciálne podmienky pre soft štartéry

Ak sú potrebné nekonvenčné výrobky za špeciálnych podmienok, uveďte ich v objednávke.

Inštalácia softštartéra 160kW

Inštalácia štartéra v rozvádzači

Ak je výrobok inštalovaný v rozvádzači, uistite sa, že je v ňom dobré vetranie. Výrobky je možné inštalovať vertikálne alebo horizontálne. Horizontálne usporiadanie ukazuje obrázok 3-2. Vertikálne usporiadanie ukazuje obrázok 3-3. Používateľ môže zvoliť ktorékoľvek z nich.
Poznámka: ak je zvolené vertikálne usporiadanie (najmä v režime chladenia ventilátorom), medzi softštartérmi sa musí namontovať klapka, aby sa zabránilo tomu, že horný softštartér je ovplyvnený teplom generovaným spodným softštartérom.

softštartér inštalácia spôsob 2

Priestor a poloha štartéra

Výrobok musí byť umiestnený vertikálne. Mal by mať dostatok priestoru na odvádzanie tepla tak ako je to znázornené na obrázku 3-1. Medzi zadnými dverami produktu a stenou by mala byť určitá vzdialenosť. Preto je údržba jednoduchá.

softštartér inštalácia na stenu

Typ softštartéra a jeho kontrola

Každý softštartér série SS je testovaný. Len softštartér, ktorý prejde testom funkcií a behu, môže byť dodaný. Po dodaní by mal užívateľ skontrolovať zariadenie podľa nižšie uvedených krokov. Ak zistíte nejaký problém, ihneď informujte dodávateľa.
◆ Skontrolujte typový štítok: Skontrolujte katalógové číslo s výrobkami v objednávke. Uistite sa, že zariadenie, ktoré ste dostali, zodpovedá objednanému produktu.
◆ Skontrolujte, či je výrobok nie je poškodený, napr.: uvoľnené vnútorné časti s, deformovaný alebo stlačený kryt, uvoľnené drôty atď.
◆ Certifikát kvality a užívateľská príručka: každá dodávka softštartéru obsahuje certifikát kvality a návod na obsluhu.

softštartér typ

softštartér kinetics 160kw SSZ-160-3

softštartér kinetics 160kw SSZ-160-3 na sklade

softštartér kinetics 160kw SSZ-160-3 predaj

Rozmerové dáta pre softštartér Kinetics SSZ-160-3

Vonkajšie rozmery (mm)

W1

265

H1

500

D

248

Montážne rozmery

W2

220

H2

475

D1

75

D2

42

d

ϕ9

Rozmery pripojovacích svoriek (mm)

W3

78

W4

35

H3

513

D4

8

d1

ϕ11

 

softštartér Kinetics SSZ-160-3 rozmery