Elektromotory do prostredia s nebezpečím výbuchu H17ROR

VN elektromotory do prostredia s nebezpečím výbuchu vieme ako jediná spoločnosť v Strednej Európe
dodať okamžite zo skladu.

Triedy: Zóna1-  Exd IIC T4 , s pevným záverom
Zóna2- Exe – zaistené prevedenie
Exn – neiskrivé prevedenie

Power range 100 – 2250 kW
150 – 3000 HP
Frame sizes IEC, 355 – 900
Number of poles 2-14 poles
Sources High voltage:  3300V, 6000V, 11 000V
Low voltage: 690V, 400V
50 lub 60 Hz
Covering and cooling types IP55, IP56
IC411, IC416, IC511, IC611
Frame materials Cast iron or iron frame with composites
Type of motor H17R
Munting types IM B3, B5, V1, B35
Weight 0,7 – 10 t

Pre zasielanie dopytov:  obchod@vyboelectric.eu

V prípade havarijného stavu volajte ihneď : +421 907 937 187