Elektromotory do prostredia s nebezpečím výbuchu H17ROR

Popis

VN elektromotory do prostredia s nebezpečím výbuchu vieme ako jediná spoločnosť v Strednej Európe
dodať okamžite zo skladu.

Triedy: Zóna1-  Exd IIC T4 , s pevným záverom
Zóna2- Exe – zaistené prevedenie
Exn – neiskrivé prevedenie

Power range100 – 2250 kW
150 – 3000 HP
Frame sizesIEC, 355 – 900
Number of poles2-14 poles
SourcesHigh voltage:  3300V, 6000V, 11 000V
Low voltage: 690V, 400V
50 lub 60 Hz
Covering and cooling typesIP55, IP56
IC411, IC416, IC511, IC611
Frame materialsCast iron or iron frame with composites
Type of motorH17R
Munting typesIM B3, B5, V1, B35
Weight0,7 – 10 t

Pre zasielanie dopytov:  obchod@vyboelectric.eu

V prípade havarijného stavu volajte ihneď : +421 907 937 187