Servo elektromotory - pohony

 • Asynchrónne servomotory

  Asynchrónne servomotory (5)

  Vysoko-kvalitné nemecké servo asynchrónne elektromotory SEW Eurodrive

  Tento typ servomotorov je vhodný pre aplikácie, kde sa v zariadeniach a strojoch vyskytuje pohyb s vysokou externou zotrvačnou hmotou a je potrebné zabezpečiť ich plynulú reguláciu. Spoločnosť VYBO Electric ponúka v rámci tejto problematiky vynikajúce riešenie pohonov v podobe konštrukčnej rady elektromotorov SEW Eurodrive.  

  Typy elektromotorov

  Servomotory obsahujú buď jednosmerné alebo striedavé elektromotory. V prípade striedavých, čo je aj najpoužívanejší typ servomotorov, môže ísť o synchrónne servomotory alebo asynchrónne servomotory. V našej ponuke nájdete 4 podkategórie asynchrónnych servomotorov s otáčkami 3000, 2100, 1700 a 1200 rpm. V prípade záujmu nás kontaktuje prosím na obchod@vyboelectric.eu. Naši odborníci vám radi pomôžu vybrať ten správny servomotor, prípadne k nemu dopasovať aj frekvenčný menič pre jeho ovládanie.
 • Synchrónne servomotory

  Synchrónne servomotory (5)

  Vysoko-kvalitné nemecké servo synchrónne elektromotory SEW Eurodrive

  Synchrónne servomotory sú elektromotory, ktorých rotor je pomocou permanentných magnetov synchrónne poháňaný točivým poľom v statore. Takýto motor sa teda synchrónne otáča s otáčkami točivého poľa. Tento typ pohonu je spravidla napájaný meničom frekvencie, prostredníctvom ktorého sa dodáva riadený trojfázový prúd. VYBO Electric ponúka rôzne vyhotovenia týchto servomotorov, ktoré je možné v závislosti od aplikácie prispôsobovať rôznej dynamike a náročným podmienkam. Sú vhodné pre aplikácie v stavebnom, potravinárskom, obalovom a drevospracujúcom priemysle, logistike atď.  

  Typy elektromotorov

  Servomotory sú buď striedavé alebo jednosmerné elektromotory. Pri striedavých (najpoužívanejší typ), môže ísť o synchrónne servomotory alebo asynchrónne servomotory. Naše portfólio synchrónnych servomotorov obsahuje 4 podkategórie s otáčkami 6000, 4500, 3000 a 2000 rpm. V prípade záujmu nás kontaktuje prosím na obchod@vyboelectric.eu. Experti z VYBO Electric vám radi poradia s výberom správneho servomotoru prípadne príslušného frekvenčného meniča.

Servo elektromotory

Servomotory sú motory pre pohony, u ktorých je možné na rozdiel oproti bežným motorom za pomoci príslušných snímačov a regulačných obvodov nastaviť presnú polohu hriadeľa, prípadne otáčky a zrýchlenie. Názov “servomotor” pochádza mimochodom z latinského slova “servus”, čo v našom jazyku znamená “služobník”. Motormi sa ovládajú napríklad posuvy u CNC strojov. V širšom slova zmysle je servomotor akýmkoľvek motorom, ktorý slúži k motorickému riadeniu polohy nahradzujúci ľudskú prácu. Môže ísť o:

 • – elektromagnet
 • – elektromotor
 • – pneumatický alebo hydraulický piest

 

Typy servomotorov

Servomotory sú tvorené buď asynchrónnym motorom, synchrónnym motorom alebo jednosmerným motorom. Najpoužívanejšími typmi servomotorov sú dnes striedavé servomotory. Ide o bezkefové motory s trojfázovým vinutím statora. Delia sa 2 typy: synchrónne s permanentnými magnetmi alebo asynchrónne s kotvou nakrátko.
 

Naša ponuka

Neváhajte si vybrať servomotor z našej ponuky, ktorá obsahuje asynchrónne servomotory (1200, 1700, 2100 a 3000 rpm) alebo synchrónne servomotory (2000, 3000, 4500 a 6000 rpm). K motorom ponúkame aj frekvenčné meniče pre ich ovládanie. Kontaktuje nás kedykoľvek na obchod@vyboelectric.eu.