Elektromotory 1MJ6 ,1MJ7 – II 2G Ex de(d) IICT4

Nevýbušné 3-fázové asynchrónne motory s kotvou nakrátko rady 1MJ6 ,1MJ7 sú určené pre použitie v priestoroch ,v ktorých je pravdepodobný vznik výbušnej atmosféry ,vytvorenej plynmi ,parami alebo hmlovinami . (zóna1)

 

Konkrétny dopyt na elektromotor ,zašlite prosím na adresu :  obchod@vyboelectric.eu

tel.: +421 948 834 888