Manažment kvality a certifikáty

VYBO Electric je moderná High-tech spoločnosť, ktorá venuje veľkú pozornosť kvalite, životnému prostrediu, bezpečnosti a presnosti a efektívnosti práce vo výrobe a dáva takisto veľký dôraz na šetrenie energie. Aj preto je držiteľom mnohých certifikátov a systémov kontroly kvality.

Našou hlavnou prioritou je kontrola kvality.

Základné certifikáty zahŕňajú:

ISO9001

Norma ISO 9001 Systém riadenia kvality je celosvetovo najobľúbenejším štandardom zvyšovania kvality
Vybo electric ISO 17025

ISO14001

Účelom systémov environmentálneho manažérstva ISO 14001 je predchádzať negatívnym environmentálnym dopadom činností, výrobkov a služieb na organizáciu a plánovať ich znižovanie.
ISO14001 spoločnosť VYBO Electric

OHSAS18001

Norma ISO 45001 (Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) je nová norma a prvá medzinárodná norma, ktorá stanovuje požiadavky na systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
OHSAS18001 VYBO Electric

ISO50001

Systémy riadenia energie pomáhajú organizáciám šetriť peniaze, šetriť zdroje a predchádzať klimatickým zmenám. ISO 50001 povzbudzuje organizácie vo všetkých odvetviach, aby efektívnejšie využívali energiu prostredníctvom rozvoja systému riadenia energie. Medzinárodná norma ISO 50001: 2011 špecifikuje požiadavky na výstavbu, údržbu a zdokonaľovanie systému riadenia energie. Jeho cieľom je umožniť organizáciám systematicky sa usilovať o dosiahnutie trvalého zlepšenia v oblasti energetickej účinnosti, využívania energie a jej spotreby.
VYBO Electric ISO 50001 a 17025
vybo electric manažment kvality

Comments are closed.