Certifikáty

Spoločnosť VYBO Electric a.s.  je držiteľom najvyššieho stupňa certifikácie:

ISO 9001 – systém manažérstva kvality
ISO 14001 – systém enviromentálneho manažérstva
OHSAS 18001:2007 – systém manažérstva pre bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia pri práci

ISO certifikat elektromotory

 

Oprávnenia technickej inšpekcie:

oprávnenie_Vybo_electric.cdr

 

oprávnenie_Vybo_electric.cdr

Comments are closed.