Frekvenčné meniče A550


Model frekvenčného meniča STANDARD A 550 je vyhotovený tak, aby ho dokázal ovládať a obsluhovať aj bežný človek bez skúseností. Ide o praktický a jednoduchý model určený pre štandardné aplikácie. Naprogramovaný je pre základnú aplikáciu, preto stačí prístroj správne napojiť a začať pracovať. V rámci výstupnej frekvencie dokáže tento model pracovať až do výšky 400 Hz so skalárnym riadením V/F. Súčasťou štandardnej výbavy A 550 je brzdová jednotka, PID, PLC, MODBUS komunikácia, DC brzdenie, EMS bezpečnostné zastavenie, pripojenie PTC ochrany elektromotora alebo termokontaktu, AVR, momentový posilňovač a iné.

Model A 550 má taktiež možnosť pripojiť externý ovládací panel káblom do vzdialenosti až 50 metrov. V rámci modelu je integrovaný 1 multifunkčný reléový výstup, 1 analógový vstup 0-10V a 4-20mA a tiež 4 digitálne vstupy.