Elektromotory AFC; AFP

Nízkonapäťové motory série 3AFC a 3AFP

VYBO Electric a.s. zabezpečuje taktiež predaj nízkonapäťových elektromotorov typovej rady 3AFC a 3AFP. Motory majú krytie IP55 a vysoko výkonné chladenie typu IC511. Napájanie je na 400 V. Tieto elektromotory s kotvou nakrátko sa predávajú v mnohých prevedeniach. Máte na výber širokú škálu možností. Koľko pólov, aký výkon alebo aký tvar bude mať váš elektromotor záleží iba na vás.
 

Možnosti konfigurácie jednotky

Vyberte si výkon v rozsahu: od 55 kW až 315 kW
Zvoľte si počet pólov: 2, 4, 6, 8 alebo 10 pólov
Potrebujete prírubu alebo pätky? Rozhodnite sa pre vhodný tvar elektromotora: IMB3, IMB5, IMB35 alebo IMV1
3AFP elektromotor