Elektromotory 1MA7 - II 2G EExellT1-T3, zaistené

Zobrazujú sa všetky 3 výsledky

Elektromotory 1MA7 v zaistenom prevedení

Trojfázové asynchrónne motory s rotorom nakrátko v zaistenom prevedení II 2G EExeII T1 až T3. Motory je možné používať v priestoroch zóny 2.

Zóna 2

Nezáväzná príručka správnych postupov na uplatňovanie smernice 1999/92/ES „ATEX“ definuke zónu 2 ako: „Miesto, v ktorom nie je výskyt výbušného prostredia tvoreného zmesou horľavých látok so vzduchom vo forme plynu, pary alebo opary za normálnych prevádzkových podmienok pravdepodobný, no ak také prostredie vznikne, pretrvá len veľmi krátky čas.“ Do tejto kategórie by sme mohli zaradiť napríklad miesta v blízkosti zón 0 alebo 1. Je nutné si taktiež uvedomiť, že miesta, v ktorých sa horľavé a látky dopravujú po potrubiach a sú technicky tesné a odolné nie sú považované za nebezpečné miesta.
 
Krytie: IP55 podľa ČSN 35 001
Typ chladenia: vlastné povrchové chladenie IC 411 podľa ČSN EN 60034-6
Materiál kostry: pre osové výšky 63 do 160 zliatina hliníka
Materiál štítov ložísk: pre osové výšky 100 až 160 liatina GG-15 podľa DIN 1691 a pre osové výšky 63 až 90 zliatina hliníka
Izolácia: trieda F podľa ČSN 33 0250
Svorkovnica: pre osové výšky 63 až 90 – svorkovnica, M16 upchávka, M25 vývodky
pre osové výšky 100 až 160 – v priestore svorkovnice je uložená príslušná vývodka
 

Skladovanie motorov 1MA7

Elektromotory sa môžu skladovať v čistom a suchom prostredí s teplotou nie nižšou ako +5 °C. Je nutné taktiež zabezpečiť, aby v miestnostiach skladovania nedochádzalo k náhlym zmenám teploty, pretože môže dôjsť k oroseniu. V prípade dlhodobého skladovania je nevyhnutnosťou aspoň dvakrát do roka skontrolovať, prípadne obnoviť konzerváciu, predovšetkým nátery opracovaných plôch.