Elektromotory 1MJ6,1MJ7 - II 2G Ex de(d)IICT4,

Zobrazujú sa všetky 2 výsledky

Elektromotory 1MJ6, 1MJ7

Elektromotory typovej rady 1MJ6 ,1MJ7 – II 2G Ex de(d) IICT4 sú trojfázové asynchrónne motory s kotvou nakrátko. Tieto motory sú určené na využívanie v prostredí, v ktorom je pravdepodobnosť vzniku výbuchu prostredníctvom plynov, pary alebo hmlovín. (Zóna 1)

Zóna 1

Nezáväzná príručka správnych postupov na uplatňovanie smernice 1999/92/ES „ATEX“ definuje Zónu 1 ako: „Miesto, na ktorom výbušné prostredie tvorené zmesou horľavých látok so vzduchom vo forme plynu, pár alebo oparov môže príležitostne vzniknúť v normálnych prevádzkových podmienkach.“ Ako príklad sem môžeme zaradiť:
– blízky priestor v okolí zóny 0;
– blízky priestor v okolí plniacich otvorov;
– vo vnútri prevádzky, ako sú reakčné nádoby alebo odparovače;
– bezprostredné okolie prírub utesnených nesprávnym spôsobom, napr. na ventiloch a čerpadlách;
– bezprostredné okolie krehkých potrubí alebo nádob vyrobených zo skla, keramiky a podobných materiálov (okrem prípadov keď je obsah príliš malý na to, aby vytvoril nebezpečné výbušné prostredie).

Elektromotory ponúkame vo výkonoch od 0,37 kW až 132 kW. Konkrétne dopyty posielajte prosím na e-mailovú adresu : obchod@vyboelectric.eu.