Elektromotory 1MJ6,1MJ7 - II 2G Ex de(d)IICT4,

Zobrazujú sa všetky 2 výsledky

Elektromotory 1MJ6, 1MJ7

Elektromotory typovej rady 1MJ6 ,1MJ7 – II 2G Ex de(d) IICT4 sú trojfázové asynchrónne motory s kotvou nakrátko. Tieto motory sú určené na využívanie v prostredí, v ktorom je pravdepodobnosť vzniku výbuchu prostredníctvom plynov, pary alebo hmlovín. (Zóna 1)
 

Zóna 1

Nezáväzná príručka správnych postupov na uplatňovanie smernice 1999/92/ES „ATEX“ definuje Zónu 1 ako: “Miesto, na ktorom výbušné prostredie tvorené zmesou horľavých látok so vzduchom vo forme plynu, pár alebo oparov môže príležitostne vzniknúť v normálnych prevádzkových podmienkach.” Ako príklad sem môžeme zaradiť:

  • blízky priestor v okolí zóny 0;
  • blízky priestor v okolí plniacich otvorov;
  • vo vnútri prevádzky, ako sú reakčné nádoby alebo odparovače;
  • bezprostredné okolie prírub utesnených nesprávnym spôsobom, napr. na ventiloch a čerpadlách;
  • bezprostredné okolie krehkých potrubí alebo nádob vyrobených zo skla, keramiky a podobných materiálov (okrem prípadov keď je obsah príliš malý na to, aby vytvoril nebezpečné výbušné prostredie).
  •  
    Elektromotory ponúkame vo výkonoch od 0,37 kW až 132 kW. Konkrétne dopyty posielajte prosím na e-mailovú adresu : obchod@vyboelectric.eu.